logo 3d
ho tro
ban do
tin tuc
3Dsmax được đánh giá là một trong những chương trình 3D hỗ trợ thể hiện...
Khóa học căn bản cho 3ds Max giúp tim hiểu về 3D và tạo tiền đề cho phần nâng...
Khóa học Rendering với VRay với các bài thực hành để truyền tải lý thuyết.

chuyen de
Tiếp tục làm phần sau xe bằng edit poly, phát triển từ phần hông sau xe
Trong bài này chúng ta sẽ làm phần hông sau xe dùng Spline và edit poly.
Bài 2 hướng dẫn cách tạo chi tiết cho nóc xe dùng Edit Poly.
Để chào mừng sự ra đời của Nami CG, chúng tôi sẽ lần lượt chuyển đến...

Ở trên là phim demo tại hội nghị GPU của Nvidia, chất lượng phim không được tốt lắm. Phim cho chúng ta thấy phần nào...