3DSMAX plugin: NodeJoe, biên tập chất liệu dạng đồ thị

  NodeJoe làm cho các thao tác link chất liệu, các lọai maps và diều khiển các thông số nhanh hơn và tường minh hơn. Chúng ta có thể vừa làm vừa quan sát xem thay đổi trên materials như thế nào.  Các thao tác với các node rất dễ dàng với khả năng kéo thả. 

  Tuy nhiên phần giao diện hiện nay quá chiếm chỗ, nếu không có 2 màn hình để có thể kéo NodeJoe sang màn hình thứ 2 thì NodeJoe chiếm qua nhiều các vùng nhìn.  

   Bản beta có thể download tại website  www.nodejoe.com/beta_en.php

  –Nam 

   

  Bình luận  Bài viết có liên quan