Luxology công bố Modo phiên bản 3.01

  Tuy chưa phải là phần mềm thống trị để trở thành một phần mềm đầy đủ như 3dsMAX hay Maya, nhưng Modo đang được nhiều người lưu tâm hơn. Một phần mềm khác cũng có phần model rất hay kết hợp kiểu model 3D thông thường và vẽ giống ZBrush là Silo .

  Hy vọng trong tương lai các phần mềm này sẽ tốt hơn. Nhưng cũng có thể là họ sẽ chết vì Autodesk đã mua lại Mudbox từ lâu nên không lọai trừ khả năng Autodesk sẽ đưa phần modeling dùng cọ vẽ vào 3dsMax hay Maya.  

  –Nam

   

  Bình luận  Bài viết có liên quan