SoftImage|XSI 6.5 được phát hành

    Nhiều cải tiến của phiên bản 6.5 này là do các studio nối tiếng trên thế giới đóng góp ý kiến. Các công ty càng ngày càng lắng nghe nhiều đến người sử dụng hơn, và trong trường hợp này đã có khoảng 30 công cụ thêm vào từ ý tưởng của người sử dụng.

    –Nam (Theo CG Channel)

    Bình luận    Bài viết có liên quan