MAXON phát hành Cinema4D phiên bản 10.5

    Một số tính năng mới như xRefs, import được DWG files, giao diện tự điều chỉnh dễ dàng và ngay có thể để ngay trên viewport, các công cụ cải tiến về ánh sáng làm cho phiên bản này rất ấn tượng. Phản hồi từ giới 3D chuyên nghiệp là rất tốt. Những thông tin thêm có thể xem tại website của MAXON .

    –Nam

    Bình luận    Bài viết có liên quan