Tác phẩm của Thao Le trên CG Channel

   Thao Le cũng có bề dày kinh nghiệm làm việc tại rất nhiều hãng nổi tiếng như Lucas Arts, EA Games và tham gia làm ra nhiều games nổi tiếng. 

  Các tác phẩm của Thao Le thật sự ấn tượng, đã và sẽ là nguồn cảm hứng không chỉ cho các họa sĩ Việt nam mà còn cả thế giới.

   Các thông tin thêm về Thao Le có thể xem tại website www.thaoarts.com

  –Nam 

   

  Bình luận  Bài viết có liên quan