Nơi bán sản phẩm online

    Để có thể bán được sản phẩm trên các website này các bạn cần 1 tài khoản Paypal. Điều này trước đây là không thể được đồi với account đến từ Việt Nam. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn có thể được rồi. 

    Tuy nhiên 10h sáng nay giờ Việt Nam, tôi đã thử đang ký vào Digitalelements.be nhưng không được. Hy vọng là họ sẽ sớm ổn định website này để giúp dân đồ họa chúng ta.

     –Nam 

    Bình luận    Bài viết có liên quan