ZApplink 3 cho Zbrush 3.1

    Vài tính năng mới như Save và Load các góc nhìn từ Zbrush, đưa tất cả các vùng nhìn sang Photoshop cùng 1 lần, tạo Stencil qua vùng chọn trong Photoshop,  Layer mới của Zbrush có thể tạo trong Photoshop… 

    ZApplink có thể được tải về từ đây.

     –Nam

    Bình luận    Bài viết có liên quan