Luxology mua bản quyền Subdivision Surface của Pixar

    Trong tương lai kỹ thuật này sẽ được tích hợp vào trong Modo giúp quá trình dựng hình chính xác hơn và việc hiển thị kết quả trên màn hình sẽ gần sát với kết quả của quá trình xuất hình.  Có nhiều kỹ thuật Subdivision Surface khác nhau nhưng kỹ thuật của Pixar được cho là tốt nhất trên thị trường hiện nay.

    –Nam 

    Bình luận    Bài viết có liên quan