AutoDesk mua cMuscleSystem từ công ty Comet Digital LLC

    Với sự giúp đỡ của hệ thống này, việc tạo chuyển động cho nhân vật có thế sự biến đổi về cơ trở nên dễ dàng hơn.  Với tốc độ mua các công nghệ như hiện nay của AutoDesk, chúng ta hy vọng là sang năm sẽ có những cuộc cách mạng cho Maya và 3DS Max.

    –Nam

    Bình luận    Bài viết có liên quan