Phần mềm làm trời mây

    Tôi đã thử và phần mềm này chạy rất nhanh, cập nhật gần như tức thời các thay đổi về thông số của mây và trời. CloudWright cũng có thể xuất ra dạng file HDR (High Dynamic Range, tương phản tốt hơn) . Tuy nhiên, bạn cần phải có ATICubeGen để render ra HDR. 

    CloudWright đang phát triển ở bản Beta, và có thể được download về từ simul.co.uk .

    –Nam (Theo CG Talk Forum) 

    Bình luận    Bài viết có liên quan