Một mình làm ra phim truyện dài 3D

  Với ước mơ làm phim của chính mình và một mình, anh đã miệt mài ngày làm việc 14 tiếng, 7 ngày 1 tuần trong 4 năm. Bây giờ phim đang trong giai đoạn render với format là HD 24p.

  Đoạn giới thiệu phim và thông tin thêm có thể xem ở website www.killerbeanforever.com. Xem thì các bạn sẽ thấy camera khá quen thuộc kiểu Matrix.

  –Nam

  www.killerbeanforever.com

  Bình luận  Bài viết có liên quan