Autodesk công bố Combustion 2008

    Vài tính chất khác của Colour Wrapper bao gồm hiển thị các chỉnh sửa về độ gama, gain, offset, hue, saturation và tương phản. Vòng màu cho hue và tint color cũng giúp việc cân bằng và tương đồng màu chính xác hơn. Các thành phần màu sắc cũng có thể được chỉnh sửa dưới dạng đồ thị nên chính xác hơn. Các thành phần tối, trung bình, và sáng đều có điểu khiển riêng. Tính năng Match cũng giúp việc làm khớp màu sắc của từng cảnh dễ dàng hơn.

    Autodesk sẽ phát hành Combustion 2008 vào tháng 12 năm nay. 

    –Nam (Theo Cg News)

    Bình luận    Bài viết có liên quan