Phần mềm render Brazil 2.0

    Tuy mức độ phổ biến không bằng Vray nhưng đây cũng là một lựa chọn đáng quan tâm. Các thông tin và hình ảnh render từ Brazil có thể xem tai website www.splutterfish.com.

    –Nam (Theo CG News)

    Bình luận    Bài viết có liên quan