3ds Max Plugin: Cebas phát hành SP1 cho finalRender, finalToon, finalShaders

    Các kiểu render khác nhau và các plugin khác như ProOpticSuite, ThinkingParticles, pyrocluster,…mà cebas cung cấp dưới dạng plugin cho 3ds Max, Maya, Cinema4D được sử dụng ở các studio lớn như Sony, Walt Disney, Blur Studio, Blizzard Entertainment, Airbus, Nitendo, Mill film, West Wood Studio. 

    Thông tin thêm và gallery có thể xem tại www.cebas.com. Cả bài phỏng vấn cách tạo ra hình ảnh trực thăng ở trên với họa sĩ André Cantarel. 

    –Nam (Theo CG News và Cebas)

    Bình luận    Bài viết có liên quan