RealViz VTour HDR: Phần mềm dựng hình từ ảnh

    Cuối cùng bạn sẽ có một cảnh 3D như dạng thực tế ảo và người xem có thể đi lại thoải mái trong đó.

     Các phim demo và gallery có thể được xem tại website của Realviz VTour.

    –Nam (Theo CG Channel)

    Bình luận    Bài viết có liên quan