Ba buổi học miễn phí online về 3D từ Vismasters

  Buổi thứ ba: "Các cách tạo tường khác nhau", lúc 11h đêm ngày 30 tháng 1

              Sẽ có nhiều cách tạo ra một phần có vẻ là dễ dàng, tường. Nhưng làm cho đẹp và nhanh, thích hợp với các cảnh khác nhau là vấn đề được trình bày ở buổi học này.

  Các buổi học qua web này có thể được đăng ký miễn phí tại website của Vismasters . Vì số lương có hạn nên càng đăng ký sớm càng có cơ hội được tham gia. Đường link và mã số buổi học sẽ được gửi đến bằng email. Cuổi buồi học nếu muốn đặt câu hỏi thì có thể dùng DT hay là micro hòi qua Internet. Rất tiếc là tất cả sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh.

  Chúc các bạn thành công.

  –Nam

  Bình luận  Bài viết có liên quan