Các phim đựoc xét cho giải Oscar hiệu ứng đặc biệt.

  * NATIONAL TREASURE: BOOK OF SECRETS
  * PIRATES OF THE CARIBBEAN: AT WORLD'S END
  * RATATOUILLE
  * SPIDER-MAN 3
  * SUNSHINE
  * 300
  * TRANSFORMERS
  * THE WATER HORSE

  Điểm đặc biệt làm giới 3D hơi ngạc nhiên là hai phim Belwulf và Ratatouille, được cho là phim hoàn toàn 3D cũng được lọt vào danh sách này. Belwulf là phim 3D siêu thực nên có thể cho là rất nhiều cảnh hiệu ứng đặc biệt, thậm chí cả phim là hiệu ứng. Ratatouille thì xem ra ít cảnh hiệu ứng, ngoài vài cảnh trong bếp.

  Danh sách này sẽ rút lại còn 7 phim vào 3 tháng Một và còn 3 phim vào 16 tháng Một.

  –Nam

  Bình luận  Bài viết có liên quan