Vài tin ngắn về đồ họa

    Sync3D đưa ra bộ texture map chất lượng cao miễn phí gồm nhiều texture đẹp và có thể tiling (xếp lặp lại không thấy đường nối). Link tới bộ texture .

    Để xem chất lượng của trường Animation Mentor, mời các bạn xem phim giới thiệu các bài thực hành do sinh viên của trường thực hiện.  Link tới website của Animatino Mentor.

    –Nam 

    Bình luận    Bài viết có liên quan