Một vài tin về các giải thưởng

  Phần mềm Autodesk 3ds Max và Maya đoạt giải Kỹ thuật và công nghệ của Viện mỹ thuật truyền hình và khoa học Mỹ nhờ vào sự đóng góp của 2 phần mềm này trong lĩnh vực làm game và phim.

  –Nam

  www.nextlimit.com

  www.autodesk.com

  www.disney.com

  Bình luận  Bài viết có liên quan