Danh sách đề cử Oscar cho phim đồ họa

  Phim truyện hoạt hình của năm
        “Persepolis” (Sony Pictures Classics) Marjane Satrapi và Vincent Paronnaud
        “Ratatouille” (Walt Disney) Brad Bird
        “Surf's Up” (Sony Pictures Releasing) Ash Brannon và Chris Buck

  Phim hoạt hình ngắn hay nhất
        “I Met the Walrus”
  A Kids & Explosions Production
  Josh Raskin
        “Madame Tutli-Putli” (National Film Board of Canada)
  A National Film Board of Canada Production
  Chris Lavis and Maciek Szczerbowski
        “Même Les Pigeons Vont au Paradis (Even Pigeons Go to Heaven)” (Premium Films)
  A BUF Compagnie Production
  Samuel Tourneux and Simon Vanesse
        “My Love (Moya Lyubov)” (Channel One Russia)
  A Dago-Film Studio, Channel One Russia and Dentsu Tec Production
  Alexander Petrov
        “Peter & the Wolf” (BreakThru Films)
  A BreakThru Films/Se-ma-for Studios Production
  Suzie Templeton and Hugh Welchman

  Phim Beowulf và 300 không được một đề cử nào.  

  –Nam

  Bình luận  Bài viết có liên quan