Holomatix Rendition, công cụ render nhanh chất lượng cao

    Phiên bản mới (311) đã sữa rất nhiều lỗi và có bản 32bit cho 3ds Max9 và 2008. Điều này cho phép Holomatix Rendition được dùng ngay trong Max giống như mentral ray vẫn được dùng.

    Thông tin thêm và bản beta có thể được download tai www.holomatix.com

    –Nam (Theo Autodesk và Holomatix)

    Bình luận    Bài viết có liên quan