3ds Max plugin: bản nâng cấp cho finalF/X

  finalDOF là phần tạo hiệu ứng Depth of Field (độ sâu của trường) và Motion Blur.

  PyroCluster 3.5 cho phép tạo ra motion blur 3D thật với finalRender. Hiệu ứng 3D motion blur cho phép thấy được cả motion blur phản xạ hay là bóng mờ (ví dụ như cánh quạt trưc thăng nhìn thấy phản chiếu trong kính cũng mờ, bóng nó cũng vậy do chuyển động quá nhanh)

  FinalFlares 1.5 là bản nâng cấp của RealLensFlare II, tạo ra nhiều hiệu ứng ống kính camera và nhiều hiệu ứng ảnh khác.

  finalFlares 1.5 is the upgrade to RealLensFlare II. Generates Camera lens effects, Glow effects and many photo-real camera blooming effects.

  Xem thêm thông tin tại www.cebas.com  

  –Nam (Theo CG Talk) 

  Bình luận  Bài viết có liên quan