3ds Max Plugin: Revit qua Max

    nPower là công ty làm ra ProBoolean trong 3ds Max và nPower Translator cho Maya.Có thể download bản beta và xem phim demo cho plugin này tại website cùa nPower .

    –Nam

     

    Bình luận    Bài viết có liên quan