Chất liệu render ra lưới cho 3ds Max và Maya

   Download tại đây.

  3ds MAX:

       Chép file có  đuôi .mi vào trong thư mục con sau đây của 3ds Max mentalrayshaders_autoloadinclude

      Chép các file DLL vào  mentalrayshaders_autoloadshaders

      Tất nhiên là các bạn phải gán render bằng Mental Ray để có thể thấy được chất liệu này 

   Maya:

      Chép file *.mi và thư mục  mayapathmentalrayinclude

      Chép các file DLL vào trong  mayapathmentalraylib

      Chép file .xpm trong thư mục Icons vào thư mục  Mayapathicons

   

  –Nam (Theo Autodesk)

  Bình luận  Bài viết có liên quan