3ds Max Plugin: Thinking Particle 3.0

    Giao diện được thiết kế tốt hơn, các node để lưu thông tin, nhiều loại node hỗ trợ chuyển động khác, node chất liệu mới và còn rất nhiều tính năng được giới thiệu ở phiên bản này.

    Các tính năng mới và thông tin, phim về plugin có thể xem ở website của cebas.

    –Nam

    Bình luận    Bài viết có liên quan