Toon boom phát hành Storyboard Pro 1.5

  Nhiều cải tiến được thêm vào và hỗ trợ cả hệ điều hành Mac OS X v10.5.  Việc hỗ trợ làm việc với các loại file khác như Acrobat và Photoshop làm phần mềm này gần hơn với người sử dụng. Nhiều cải tiến về công cụ và biên tập cũng được giới thiệu.

  Xem thêm thông tin tại website của ToonBoom.

  –Nam

   

   

  Bình luận  Bài viết có liên quan