Crazy Bump bản beta 8.8

      – Tăng tính chính xác khi tải Normal Maps

      – Thêm thanh trượt để thêm nhiễu cho specular map

  Những cải tiến trong version 8.7

      – Hỗ trợ Quad core  

      – Thêm 2 thanh trượt mới: Sharpen và Noise Removal

      – Tăng mức ảnh hưởng của thanh trượt "Very Large Detail" 

      – Tăng mức ảnh hưởng của thanh trượt "Specularity Contrast" 

  Download beta 8.8 tại đây .

   –Nam

  Đọc thêm về Crazy Bump 

  Bình luận  Bài viết có liên quan