Video giới thiệu tính năng mới của 3ds Max 2009

   Modeling và Animation

   Sample Image Click vào hình để xem phim.

  Chất liệu và Map

   Sample Image Click vào hình để xem phim.

   Rendering

   Sample Image Click vào hình để xem phim. 

  –Nam (Theo Autodesk)

  Bình luận  Bài viết có liên quan