3ds Max Plugin: Node Joe phiên bản thương mại

    Các bạn có thể download bản dùng thử sau khi đã đăng ký thành viên của Nodejoe.net. Có bài học nhanh để các bạn xem về các tính năng của Node Joe trên website. Giá thành của NodeJoe hiện nay đang  bị cho là cao, gần 500$.

    –Nam 

     

    Bình luận    Bài viết có liên quan