Face Robot 1.9, phần mềm diễn mặt

  Phần mềm có đi kèm nhiều phim video hướng dẫn sử dụng và 7 đầu nhân vật có sẵn. Tuy nhiên phải cài thêm phần mềm CrossWalkđể xuất  từ FaceRobot sang Maya.

  Xem phim giới thiệu trên CG Channel tại đây.

  –Nam (Theo CG Talk và CG Channel)

   

  Bình luận  Bài viết có liên quan