3ds Max Script: IllusionCatalyst, bộ công cụ miễn phí hỗ trợ modeling và animation

  IC.Face có nhiều công cụ giúp tạo các điều khiển hệ xương nhanh hơn trong khi IC.Mime giúp bạn chỉnh các keyframe dễ dàng. 

  Phần Modeling thì còn thua polyboost rất xa. IllusionCatalyst có thể cài từ phiên bản 3ds Max 9.0 và các phiên bản sau đó. Miễn phí sử dụng toàn bộ và có thể download tại website của IllusionCatalyst.

  Download về, vào menu MaxScript–> Run Script và chọn file mới download về để cài đặt. Sau đó Restart Max rồi vào menu Customize–> Customize User Interface… Sau đó chọn IllusionCatalyst trong phần Category và kéo thả ra thanh công cụ của 3ds Max.

   –Nam (Theo CG Talk)

  Bình luận  Bài viết có liên quan