Autodesk mua Realviz

    Lại một sự thâu tóm nữa của Autodesk sau nhiều vụ sát nhập trước đây như mua Commet Digital, mua Skymatter. Với cuộc sát nhập này, chúng ta hy vọng sẽ được sử dụng các công nghệ hữu dụng này trong các sản phẩm của Autodesk trong thời gian gần đây.

    Ba sản phẩm vẫn sẽ được giữ dạng phần mềm riêng là Stitcher, ImageModeler và Movimento.  Các sản phẩm khác như MatchMover, Retimer, Vtour sẽ không được tiếp tục phát hành nữa.

    –Nam (Theo CG Talk)

    Bình luận    Bài viết có liên quan