3ds Max plugin: Di-O-Matic cho ra Morph-O-Matic bản mới

  Sản phẩm này cũng đã được sử dụng nhiều nơi suốt 6 năm qua.

  Vài  tính năng cải tiến quan trọng:

      Cho phép xem animation mặt trực tiếp trong thời gian thật.

      Tăng tốc độ.

      Mỗi nhân vật có 1 cửa sổ diễn mặt riêng giúp làm việc với nhiều nhân vật dễ dàng hơn.

      Nhiều thông số và cách làm việc với các Target

  Xem thêm thông tin trên Website của Di-O-Matic.  

  –Nam (Theo CG Talk) 

  Bình luận  Bài viết có liên quan