nPower nâng cấp Power Nubrs, Power Translator và Power Solid cho 3ds Max 2009

  Tương tác trong quá trình làm việc cũng được cải tiến nhiều. Rendering và tạo Mesh cũng đuợc cải tiến. Công cụ Power Joint cũng cải tiến tính năng nhận biết mặt hay khối đặc. Power Navigator cho phép quay ngược trở lại quá trình hình thành vật thể. Nhiều tính năng cũng được giới thiệu.

  Xem bài trước về nPower!

   Xem thêm thông tin và download demo tại website của  nPower.

  –Nam (Theo CG Talk)

  Bình luận  Bài viết có liên quan