Kỹ thuật motion capture từ ảnh

  Kỹ thuật mới này của Image Metrics hoàn toàn không cần những cảm biến hay điểm màu giúp diễn viên diễn tự nhiên và ít tốn thời gian.

  Xem phim về kỹ thuật này tại đây và website của Image Metrics.  

  Kỹ thuật này đã được dùng trong game Grand Theft Auto IV và Top Spin 3. Giá của hệ thống buồng ghi chuyển động cho cử động cơ thể là 80.000USD.

  –Nam (Theo www.popularmechanics.com)

  Bình luận  Bài viết có liên quan