Thành phố 3D ở Châu Âu trên Google

  Google cũng ra mắt các website bằng tiếng từng nước để khuyến khích các chỉnh quyền sở tại của Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Hà Lan.

  Có thể download Google Earth và xem các thành phố với nhiều ngôi nhà 3D như bạn đang bay trên nó. Khá thú vị cho du lịch và quy hoạch và nhiều mục đích khác. 

  –Nam (Theo Google)

   

  Bình luận  Bài viết có liên quan