Autodesk bắt đầu phát hành 3ds Max tiếng Hàn

    Việc địa phương hóa sản phẩm chứng to Autodesk quan tâm đến các thị trường không sử dụng tiếng Anh. Ngoài tiếng Hàn thì hiện nay 3ds Maxđã có các thứ tiếng sau: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Trung Quốc.

    –Nam (Theo VFX World)

    Bình luận    Bài viết có liên quan