Yahoo cho phép đăng ký email miễn phí dưới 2 tên miền mới.

    Tất cả các tính năng của Yahoo mail hiện nay vẫn được giữ nguyên, thêm vào còn được Inbox không giới hạn.

    Theo Yahoo thì các Account mới đã có thể được đăng ký tại mail.yahoo.com

    –Nam (Theo Yahoo)

    Bình luận    Bài viết có liên quan