Đăng ký xem hướng dẫn làm Demo Reel từ Animation Mentor

  Carlos Beana, hiện đang làm việc cho Pixar và AnimationMentor.com sẽ có một buổi nói chuyện trên web với chúng ta về đề tài này. Nên làm gì, và đừng nên làm gì khi làm Demo Real là những chủ đề chính của buổi trình bày qua Web này (Webinar).

  Việt Nam chưa nằm trong nước được xem trực tiếp, các bạn có thể đăng ký xem bản phát lại.

  Đăng ký tại đây. Các bạn cũng có thể xem các Webinar trước đây của AnimationMentor.com ở link trên, có bài rất hay về các thủ thuật do Shawn Kelly trình bày.

  –Nam

  Bình luận  Bài viết có liên quan