Fry Render: Thêm một renderer mới

  Chất liệu vậy lý, ánh sáng vật lý, giả lập camera, networkrender là những tính năng được giới thiệu. Fry Render hỗ trợ hầu hết các phần mềm và hệ điều hành.Chúng ta hãy chờ một thời gian xem cộng đồng đánh giá thế nào về phần mềm này.

  Thông tin và demo xem tại đây.

  –Nam

   

  Bình luận  Bài viết có liên quan