Các bài hội thảo qua Web của Autodesk về các phần dùng trong kiến trúc

  Rất tiếc là nếu bạn không nghe được tiếng Anh thì cũng khó lĩnh hội hết. Dù sao thì các bạn làm kiến trúc cũng không thể bỏ qua các bài này. Các bài có thể xem ở link dưới.

  Các nút màu đen "View Archive" là các bạn cũ, các bạn có thể click vào để xem trực tiếp hay download về máy. Nhớ đánh tên mình vào, sau đó phải nhập email và tên công ty ở trang kế tiếp.Các nút màu xanh Register là chỗ để các bạn đăng ký xem trực tuyến các buổi hội thảo qua mạng kế tiếp. Các bài là Web Cast nên chất lượng màu và tiếng không tốt, bù lại kích thước file nhỏ.

   Các bài hội thao qua mạng của Autodesk về phần mềm kiến trúc.

  Chúc các bạn thành công,

  –Nam (Theo Autodesk)

  Bình luận  Bài viết có liên quan