Rendercore cho phép render 1 frame của 3ds Max 2009 trên nhiều máy

    Các phần mềm hỗ trợ là 3ds Max, Maya, Lightwave, XSI, Cinema 4D với các renderer như Brazil ,Vray, MentalRay. Giá thànhđược tính là 0.49USD cho 1Ghz 1 giờ(ví dụ dùng 2 CPUs 3G trong 2 giờ thì giá thành là 2x3x2 x 0.49$=12Gzhrx0.49~12USD) .

    –Nam(Theo Rendercore)

    Bình luận    Bài viết có liên quan