Houdini ra bản chính thức 9.5

    Có đủ các bản cho WIndows, Linux và Max OS.Các bạn cũng có thể tìm thấy rất nhiều bài dạy học cho phần mềm này. Thật là một tin tốt cho ai thích hiệu ứng đặc biệt.

    –Nam (Theo CG Talk)

    Bài cũ: Houdini 9.5 bản Public Beta

    Bình luận    Bài viết có liên quan