Ra mắt Toonboom Studio 4.5

  – Vẽ trên phim thật: nhập phim thật vào rồi vẽ thêm trên đó để kết hợp hình ảnh thật và 2D hay đi nét theo chuyển động thật để ra diễn hoạt giống thật.

  –  Dùng hình ảnh thật để diễn hoạt như loại phim cắt dán.

  – Tương thích tốt hơn với Photoshop.

  –  Có thể xuất ra nhiều loại phim như Youtube hay iTune.

  Xem thêm thông tin tại web site của Toon Boom Animation.

  –Nam (Theo CG Talk và Toon Boom Animation)

    Toon boom phát hành Storyboard Pr

  ToonBoom ra mắt Studio version 4 o 1.5

  Bình luận  Bài viết có liên quan