Download miễn phí nhân vật được làm xương sẵn

    Vào trang download của highend3d.com các bạn có thể download một số nhân vật có sẵn đã được gắn xương. Có cả file có sẵn nhân vật với mặt đã được gắn xương và morph để diễn. Các file đa số đều dùng xương kết hợp với Manipulator (thanh hỗ trợ điều khiển, bật nút hình như 2 quả tạ cắt nhau ở hình dưới) để điều khiển các phần khác nhau của nhân vật.  Có nhân vật dùng xương chuẩn của 3ds Max, có nhân vật dùng biped. Các file tuy còn nhiều khuyết điểm nhưng nó là ví dụ tốt khi các bạn cần tham khảo.

     3D Studio Max Intro 1.1 img 5

    –Nam

    Bình luận    Bài viết có liên quan