Xem giới thiệu tính năng mới của Face Studio 2.0

    Với hơn 500 thông số điều khiển khác nhau để sinh ra mặt cho nhiều loại chủng tộc, Face Studio biếtđổiđược mọi chi tiết của mặt người. Nó còn có cả phần khớp thoại đi kèm. 

    Xem phim tại đây.

    –Nam (Theo CG Channel)

    Bình luận    Bài viết có liên quan