Mental Ray 3.7

    Vài cải tiến khác là displacment map và thời gian render của loại map này nhanh hơn, hiệu quả hơn. Hy vong 3ds Max cũng sớm có bản nâng cấp cho phần này.

    –Nam

    Bình luận    Bài viết có liên quan