Phim và hình ảnh về Siggraph

    Trong các phim chúng ta có thể thấy được các mẫu máy mới của HP, công nghệ Motion capture không cần các cảm biến gắn trên người, các giáo viên của trường Animation Mentor nói về cách họ chọn sinh viên và thành quả…

    Xem phim và hình ảnh tại đây.

    –Nam (Theo CG Channel)

    Bình luận    Bài viết có liên quan