Giới thiệu website carbodydesign.com

    Các bạn có thể xem các bài theo phần mềm mình đang dùng, về cách cài đặt để render. Chỉ có điều là toàn bằng tiếng Anh.

    Link đến trang Carbodydesign.com

    –Nam

    Bình luận    Bài viết có liên quan